ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kohldampf

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kohldampf-, *kohldampf*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kohldampf มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kohldampf*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm hungry myself.Ja, ich hab auch Kohldampf
Got an appetite in the house now.Wir haben ganz schön Kohldampf
No, I just haven't eaten since this morning.Ich hab Kohldampf
I've never been so hungry in my whole life.Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für Kohldampf habe. 
Eh?- Kohldampf
Take it easy, Meadows, you're making Mulhouse hungry.Nur die Ruhe, Meadows. Mulhouse bekommt Kohldampf
How about "Bread Lines Can Be Fun"?Wie wär's mit dem "Kohldampfschieber"? 
- You know what a tortoise is?Ich hab' tierisch Kohldampf
But I helped a friend out.Ich habe nur geklaut, weil ich Kohldampf hatte. 
I just got a case of the munchies.Ich habe einfach Kohldampf
I'm hungry.Also ich hab ganz schön Kohldampf
That's hunger for you. It's all gone, my whole gut.Vom Kohldampf schieben, alles weg, die ganze Plauze ist zum Teufel. 
Let's go I'm hungry.Los, ich hab Kohldampf
Hey, boy, I'm ready for that.Oh Mann, hab ich einen Kohldampf
I was starving.Ich hatte so einen Kohldampf
I'm hungry...Ich hab' Kohldampf
I know I'm famished.Ich hab 'n Riesenkohldampf
Look, there's a buffet over here.Ich habe Kohldampf
He puts addictive chemicals in chicken making you crave it fortnightly, smart-ass!Weil er Suchtmittel in seine Viecher spritzt... dass er einem Kohldampf darauf macht! 
God, I'm starved.Ich hab Kohldampf
I'm starving.Ich hab Kohldampf
Sorry, Paganini, but I am starving.Entschuldige, Paganini, aber wenn du wüsstest, was ich für'n Kohldampf hab'... 
Hurry it up, I'm hungry.Schneid ihn klein, ich habe Kohldampf
Damn, I'm hungry.Mann, hab ich einen Kohldampf
I have a hole here.- Ich habe Kohldampf
I'm starving!Ich hab einen Mordskohldampf
I'm starving!Ich hab Kohldampf
We had the munchies and no cash. Somebody had to take charge.Na ja, wir hatten Kohldampf und kein Geld, da war Kreativität angesagt. 
I'm Lee Marvin. Here they are.Ich habe tierischen Kohldampf
Oh, I am starved.Ich habe Kohldampf
And if you get peckish or anything, you can always ask me to run over.Und falls Sie mal Kohldampf haben, können Sie mich auch rüberschicken. 
- I'm hungry.- Ich hab Kohldampf
I got missed-meal cramps.- Mann, hab ich 'nen Kohldampf
Starved!Tierischen Kohldampf, Clinton. 
I'm fucking starving.Ich habe tierischen Kohldampf
- I got a rumble in the jungle.- Ich habe Kohldampf
I'm feeling a bit peckish.Hab Kohldampf
Let's fucking go!Beeilt euch, ich habe Kohldampf
- Let's go to the store, Akira.- Lass uns zum 24-Stunden-Shop gehen. Ja, ich hab Kohldampf
No, they're in here, starving.Sie haben Kohldampf
Let's eat, I'm starving.Lasst uns essen, ich hab Kohldampf
I have cabbage steam!Ich hab Kohldampf
- Do you want some coffee? - Yes please.- Ja, ich hab Kohldampf
Bet you worked up yourself an appetite lugging those bags all over the place, huh?Du hast sicher ganz schön Kohldampf nach dem Taschenschleppen, oder? 
-He had a hell of a case of the munchies.- Na ja, er hatte einen Mordskohldampf
..of the waters...Ich hab Kohldampf
I'm hungry.Mann, hab ich einen Kohldampf
! All she wants to do is type It's making me want a little bite!Da bekam ich Kohldampf 
Man, I am hungry.Gott, habe ich Kohldampf
Mmm, I'm really hungry Oh, it smells yummy.Mmm, hab ich einen Kohldampf. Oh, das riechf ja lecker. 

German-Thai: Longdo Dictionary
Kohldampf(n slang) |der| ความหิว เช่น Ich habe schon so einen Kohldampf, gibt es hier gar nichts zu essen?, See also: S. Hunger

Are you satisfied with the result?


Discussions